Bytom 41-902 ul. Wrocławska 94
Zadzwoń do nas: 32 787 64 65,  607 235 997
semitechnika@semitechnika.pl

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25. maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
P.H.U. "Semi Technika" sp.j. G. Francuz z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 92 w Bytomiu.

2.Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Państwa w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, obejmujące: imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres, a także dane osób upoważnionych przez Państwa do kontaktu z nami.

3. Powyższe dane przetwarzane są:
a) w celu prawidłowego wykonania łączących nas umów, a także w celu zawierania kolejnych umów w ramach łączącej nas współpracy (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
b) w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy "Semi Technika" sp.j. jakim jest marketing produktów i usług własnych czy informacji o planowanych eventach.
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych i biznesowych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z tematem: RODO i treści: Nie.

4. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska.
Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.

5. Powyższe dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, nie krócej jednak niż do końca okresu obowiązkowego przechowywania ksiąg i ewidencji podatkowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Przysługuje Państwo prawo dostępu do w/w danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do złożenia nam jako administratorowi tych danych sprzeciwu wobec ich przetwarzania na wskazanej wyżej podstawie prawnej.

7. Jako administrator danych osobowych wdrażamy odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo wzmiankowanych danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi danych osobowych, a także, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu danych osobowych - zgodnie
z RODO.

8. Jeżeli chodzi o dane kontaktowe i osobowe osób, które wskazali Państwo jako osoby uprawnione do kontaktu w ramach celów wskazanych w ust.3 pkt a), informujemy, iż w przypadku otrzymania przez nas żądania dostępu, sprostowania, uzupełnienia, ujawnienia itp. danych osobowych od takiej osoby, skierujemy taką osobę niezwłocznie do Państwa, udzielając Państwu zarazem wszelkiej pomocy w realizacji takiego żądania..
Współpracujemy z najlepszymi w branży
tanie maszyny do haftu    dobre maszyny do haftowania     maszyny do haftu    logo asco